Unguator e/s

Přístroj Unguator® e/s je elegantní, elektronikou řízený, jednoduše ovládatelný, pracující plně automaticky.

V rámci přípravy produktu s Unguatorem e/s se kelímek našroubuje do držáku přístroje. Kvalita produktu je optimalizována nastavením času a rychlosti otáčení míchadla na displeji přístroje před začátkem míchání. Po stlačení tlačítka start se držák automaticky posune nahoru a zajistí tím úchyt míchadla v motoru.

Držák kelímku, automaticky při procesu přípravy, pohybuje kelímkem nahoru a dolů, čímž je zaručeno promíchání všech složek v kelímku obsažených. S ohledem na plně automatickou funkci přístroje Unguator® e/s je možné míchání v objemech od 15 do 500 ml za dodržení omezení, jenž jsou uvedeny v návodu na obsluhu (technologická pauza po max. zatížení).

Čas míchání a rychlost s niž probíhá míchání je možné nastavit na displeji, a to před i v průběhu procesu míchání v deseti možných úrovních (0-9, 500-2100 otáček/min). Na konci procesu míchání je míchadlo posunuto do horní části kelímku a tam je na krátkou dobu roztočeno na maximální otáčky čím se očistí (na displeji se v průběhu čištění zobrazí symbol FSL).

Unguator typu e/S je nejrozšířenějším typem používaného přístroje v lékárnách v Evropě .