Unguator® B/R

Přístroj Unguator® B/R (nástupce populárního modelu B) také pracuje elektronicky, ale na rozdíl od předcházejících typů je zde potřebná částečná manuální asistence při procesu míchání.

Pro tuto jednotku je potřeba trochu praxe, aby obsluha zajistila rovnoměrný pohyb kelímku nahoru a dolů v pravidelném intervalu. Přístroj Unguator® B/R je plně kompatibilní s jinými přístroji Unguator® pro míchání v objemech od 15 do 200 ml.

Po zajištění míchadla v přístroji, pracuje přístroj pomocí manuálního nastavení rychlosti otáčení míchadla, jenž se ovládá v horní části přístroje. Druhou rukou přitom drží obsluha kelímek a pohybuje jím periodicky nahoru a dolů v přibližně sekundovém intervalu. Čas míchání je závislý na velikosti kelímku.

Obecně se otáčky míchaní volí na nejvyšší možnou úroveň v průběhu míchání i v poslední fázi, kdy přidržíme kelímek ve spodní části a necháme míchadlo rotovat na maximální otáčky tak, aby se míchadlo očistilo a mohlo být lépe vyjmuto z kelímku.