Odborné studie a posudky

Název souboru Popis
Výsledky studií - celk.hodn. homogenity.pdf (29,3 kB) Studie "Celkové srovnání výrobních metod vodné hydrofilní masti DAB"
-
 ZL DA, Eifler-Bollen; publik. PZ, roč. 146, 14, 5.4.2001
Výsledky studií - hodn. bethas-salic.pdf (30,4 kB) Studie "Porovnání systémů pro výrobu mastí Bethamethason ung. & Vaselinum salic."
-
 ZL DA Eschborn, Eifler-Bollen; publik. PZ, roč. 143, č. 38, 17.9.1998, str. 53-56
Výsledky studií - hodn. celkové typy příprav.pdf (29 kB) Studie "Porovnání systémů pro výrobu mastí dle pracovišť"
-
 ZL DA Eschborn, Eifler-Bollen; publik. PZ, roč. 143, č. 38, 17.9.1998, str. 53-56
Výsledky studií - hodn. homogenity 3 případy.pdf (32,1 kB) Studie "Porovnání systémů Unguator s klasickým třenka-těrka na mastích se sud.červení a riboflavinem"
 Farm.technologie Univerzita Braunschweig, Alberg et all; publik. PZ, roč. 141, č. 30, 1996, str. 30-33
Výsledky studií - hodn. krycí pasty.pdf (30,7 kB) Studie "Porovnání systémů pro výrobu mastí krycí pasta"
-
 ZL DA Eschborn, Eifler-Bollen; publik. PZ, roč. 143, č. 38, 17.9.1998, str. 53-56
 Q 6_CZ - mikroorganizmy.xls (31,5 kB) Studie "Srovnání počtu mikroorg. zárodků po kultivaci v obalech a různé přípravě"
 Farm.technologie Univerzita Braunschweig, Alberg et all; publik. PZ, roč. 142, č. 29, 1997
Unguator_SUKL_posudek_farm-faculty.pdf (201,5 kB) Odborné vyjádření  "k možnosti validovat zařízení Unguator pro IPLP léčiva v podmínkách lékárenských provozů"
 Katedra farm.technologie FaF UK v Hradci Králové, Dittrich, M.; 7. 6. 2005