Míchadla

Míchadla jsou přizpůsobena velikosti kelímku, proto jsou dodávaná v několika ruzných velikostech (e. 1 až 7). Jejich velikost a konstrukce zaručuje úplné promíchání celého obsahu kelímku. Průměr míchadla nepatrni převyšuje průměr kelímku, čímž je zaručeno, že žádná složka pořpravovaného produktu neulpí na stěnách kelímku a produkt bude plně homogenní.

 

Set jednorázových míchadel se skládá z ocelové, titanem potažené hřídelové části s ozubením v horní částí a speciálním drážkovým úchytem v části spodní. Jednorázové míchadlo z inertního polyamidu se nasouvá na speciální úchyt hřídelové části míchadla. Po ukončení procesu míchání zustává kelímek uzavřen a pouze pootočením hřídelové části se jednorázové míchadlo uvolní. Míchadlo zustává součástí obalu připraveného produktu. Výhodou použití jednorázového míchadla v porovnaní se standardním míchadlem je menší kontaminace finálního produktu a méni času potřebného pro čištiní míchadla.