Unguator® - standardní míchadla

Unguator® - standardní míchadla

Míchadla jsou přizpůsobena velikosti kelímku, proto jsou dodávaná v několika ruzných velikostech (e. 1 až 7). Jejich velikost a konstrukce zaručuje úplné promíchání celého obsahu kelímku. Průměr míchadla nepatrni převyšuje průměr kelímku, čímž je zaručeno, že žádná složka pořpravovaného produktu neulpí na stěnách kelímku a produkt bude plně homogenní.