Unguator® - kelímkové spojky

Unguator® - kelímkové spojky

Kelímkové spojky jsou kompatibilní se všemi typy unguatorových kelímku a jsou určeny k přeplňování do menších unguatorových kelímku z velkých unguatorových kelímku (například se muže připravit větší množství v 500ml kelímku, jenž se následně přeplní do několika 50 ml kelímků). Tato metoda umožňuje uživateli pracovat velice čistě a s minimální kontaminací, která vzniká při manuálním přeplňování přípravku.

Pro dávkování přípravku se používá výtlačného šroubu nebo systému AirDynamic®.